Chief Digital Officer

Johanna Lehtonen haastoi videollaan vastaamaan kysymykseen mitä Chief Digital Officer tekee?

Tulkitsin että Johannan alkuperäinen kysymys koski Janne Gyllingin pohdintaa siitä voiko CDO olla uskottava ja pätevä jos hänellä ei ole seuraajia twitterissä. Minun mielestäni voi, ehdottomasti.

CDO:n tärkein tehtävä on ymmärtää yrityksen toimialan liiketoimintaa, digitalisaation näkökulmasta. Tämä tarkoittaa näkemystä vallitsevasta maailmankuvasta ja mihin maailma on menossa. Toivottavaa myös olisi, että CDO olisi toimitusjohtajan oikea käsi, muuten muutos tapahtuu vain paperilla ja pienessä osassa yritystä. Primääri tehtävä on siis viedä digitaalinen ymmärrys läpi yrityksen ja löytää keinot sen toteuttamiseen.

CDO:n toiseksi tärkein tehtävä on luoda yritykseen läpinäkyvä, kokeileva ja itseohjautuva kulttuuri, joka mahdollistaa uuden suunnittelun.

Minun mielestä CDO:n ei pidä, jos hän ei halua, olla näkyvä hahmo ulospäin. Henkilön ei myöskään pidä olla yhdessäkään sosiaalisen median palvelussa, jos hän ei halua. Tarvittavaa tietoa saa myös ilman että on osalllisena eri sosiaalisen median kanavien ”keskusteluissa”. Tietoa näkemyksen muodostamiseen saa muullakin tavalla kuin osallistumalla sosiaalisen median keskusteluihin.

Johannan toinen kysymys oli, että miksi sinä olet pelissä?  Se onkin monimutkaisempi kysymys. Siihen varmaan vastaan joskus myöhemmin, kun se minullekin selviää.