Markkinointiviestinnän tarkoitus

Usein ajatellaan että markkinointiviestintä on vain median käyttöä. Ajattelu ja tavoitteet katsotaan median näkökulmasta. Näin ei kuitenkaan ole. Media on vain näkyvyyden ostamista. Se on keino.

Markkinointiviestinnän tarkoitus ei myöskään ole myydä tuotetta tai palvelua. Tämä ohjaa väärin tuote- tai palvelukeskeiseen ajatteluun. Tämäkin on väärin.

Markkinointiviestintä ei ole myöskään tarinankerrontaa. Tarinan kertominen ei missään nimessä ole itsetarkoitus, jonka takia päästään tekemään mainoksia. Tarinankerrontakin on vain keino.

Markkinointiviestinnän tarkoitus on välittää ideoita.

Mikä on sinun yrityksesi idea?

idea