Markkinointiviestintä on helppoa

Otsikolla en viittaa siihen että nykyään jokainen meistä luulee olevansa markkinointiviestinnän ammattilainen. En myöskään viittaa siihen että ideoiden keksiminen olisi yhtään helpompaa koska keinovalikko on kasvanut ja maailma pirstaloitunut. Otsikko tarkoittaa sitä että markkinointiviestintä on helppoa, kunhan sille luodaan oikeat olosuhteet.

Hyvät olosuhteet hyvän markkinointiviestinnän suunnittelulle:

  1. Yhteinen ymmärrys
    Hyvää markkinointiviestintää voi synnyttää vain jos kaikilla osapuolilla on sama näkemys sekä käsitteestä että sen arvosta. Markkinointiviestintä on toinen yrityksen pääfunktioista. Innovointi on toinen.
  2. Malli
    Markkinointiviestintää ei voida muokata prosessiksi, se on selvää. Prosessin kautta harvoin syntyy voittavia ajatuksia, prosessin tarkoitus on jalkauttaa niitä. Se mitä mallilla tarkoitetaan tässä tapauksessa on yhteinen aika. Jos markkinointiviestintä on yrityksen toinen tärkeistä funktioista, sille pitää varata aikaa. Tarkoitan siis paljon aikaa. Päivä tai kaksi päivää viikossa. Kuvittele mitä silloin saataisiin aikaiseksi. Silloin alkaa syntyä.
  3. Kompetenssi
    Oikeat ihmiset huoneeseen. Tämä ei tarkoita että markkinointiviestintää on mahdollista suunnittella vain ja ainoastaan ammattilaisten kanssa. Ei. Homogeenisessä yhteisössä harvoin pystytään katsomaan oman kuplansa ulkopuolelle. Oikeat ihmiset tarkoittavat niitä jotka saavat asioita aikaiseksi ja antavat lisäarvoa markkinointiviestinnälle. Eri taustaisia ihmisiä joilla on riittävä osaaminen tuotavana yhtälöön.

Kuten sanoin, markkinointiviestintä on helppoa.