Tulevaisuuden ennustaminen

Tulevaisuuden ennustaminen on tärkeää, mutta kuitenkin täysin mahdotonta. Isojen linjauksien ja murroksien näkeminen on taas hiljaisten signaalien tulkintaa. Näiden signaalien kautta voimme arvioida tulevia suuntauksia. Alla viisi näkemystä joita markkinoijat voivat käyttää hyödyksi vuoden 2015 aikana.