Työkalut

Yritykset tarvitsevat työkaluja menestyäkseen. Käytän työssäni alla olevaa kaaviota työkaluna muutoksen ja kilpailuedun luomiseen. Oleellista on löytää kipupisteet ja ratkaista ne. Yleisimmin ongelmia lähdetään ratkomaan viestinnästä ja muotoilusta. Kuitenkin tyypillisesti haasteet löydetään ylempää kaaviosta.

markusnieminen-approach